Llicències i autoritzacions per la fabricació, distribució i comercialització de productes sanitaris.

Segons el Reial Decret 1591/2009, un producte sanitari és qualsevol instrument, dispositiu, equip, programa informàtic, material o qualsevol altre article, utilitzat sol o en combinació, inclusos els programes informàtics destinats pel seu fabricant a finalitats específiques de diagnosis i/o teràpia i que intervinguin en el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilitzat en éssers humans amb finalitats de diagnosis, prevenció, control, tractament o alleugeriment d’una malaltia, diagnosis, control, tractament, alleugeriment o compensació d’una lesió o d’una deficiència, investigació, substitució o modificació de l’anatomia o d’un procés fisiològic, regulació de la concepció, i que no exerceixi l’acció principal que es desitgi obtenir en l’interior o en la superfície del cos humà per mitjans farmacològics, immunitaris ni metabòlics, però que per a la seva funció puguin contribuir-hi tals mitjans.

Urdí-Sole Associats, S.L. pot oferir els seus serveis pels procediments següents en l'àmbit dels dispositius mèdics:

  • Llicència per a la fabricació i importació de productes sanitaris.
  • Comunicació de l'activitat de distribució i/o venda de productes sanitaris.
  • Registre de Responsables de Productes Sanitaris classe I, productes a mida i de diagnòstic in vitro fabricats a Espanya.
  • Comunicació de la posada en el mercat i/o en servei d’un producte sanitari.
  • Comunicació de Comercialització i posada en servei de productes sanitaris de les classes IIa, IIb i III, productes sanitaris implantables actius i productes sanitaris per diagnòstic in vitor recollits en l’Annex II del Real Decreto 1662/2000 i modificacions.
  • La inclusió en l'oferta de finançament del sistema nacional de salut de productes sanitaris.
  • Tramitació del Codi Nacional de dispositius mèdics per a ser comercialitzats en el canal de Farmàcia.
Oficina Barcelona
Travessera de Dalt, 126 Local E
08024 Barcelona
Tel. + 34 932477844
Fax: +34 933969078
info@uasolucions.com
Dirección de Facturación
Trav. de Dalt, 134
08024 Barcelona
admin@uasolucions.com
Oficina Lisboa

Rua Andrade, 13
1170-013 Lisboa