Notificació Productes Químics als Centres de Toxicologia de la UE

De conformitat amb el Reglament 1272/2008, les empreses que comercialitzen mescles perilloses tenen l’obligació de proporcionar informació sobre aquestes mescles als organismes nacionals designats pertinents, per que aquests puguin donar un ràpid assessorament en cas d’urgència per exposició a substàncies químiques perilloses o a altres agents tòxics.

L’Agencia Europea de Substàncies i Mescles Químiques ha creat el Portal de Notificació dels Centres de informació toxicològica per facilitar a empreses, organismes designats i centres d’informació toxicològica l’aplicació dels requisits establerts en l’article 45 i en l’annex VIII del Reglament 1272/2008.

Urdí-Solé & Associats, S.L. pot ajudar als importadors i als usuaris intermedis, que comercialitzen mescles perilloses a presentar la informació necessària en els Estats membres pertinents i a generar els codis únics d’identificació (UFI) requerits per això i per complir amb el que estableix la legislació vigent. El codi UFI és un codi alfanumèric que consta de 16 lletres i dígits dividits per guions en grups de quatre, que han d'imprimir-se en les etiquetes dels productes classificats com a perillosos per la seva característica física o de salut. El codi ha de ser clarament visible i llegible a l'etiqueta, amb l'acrònim UFI en majúscules, sempre precedint. Aquest codi crea un vincle inequívoc entre un producte posat al mercat i la informació d'aquesta mescla específica presentada als centres antiverins, de manera que la formulació del producte es pot identificar de forma ràpida i precisa.

Oficina Barcelona
Travessera de Dalt, 126 Local E
08024 Barcelona
Tel. + 34 932477844
Fax: +34 933969078
info@uasolucions.com
Dirección de Facturación
Trav. de Dalt, 134
08024 Barcelona
admin@uasolucions.com
Oficina Lisboa

Rua Andrade, 13
1170-013 Lisboa