Autoritzacions i homologacions per la correcta fabricació i comercialització de productes cosmètics.

La legislació vigent actualment a nivell europeu és el Reglament 1223/2009 que harmonitza els requisits tècnics i legislatius a tota la Unió Europea sobre productes cosmètics.

Urdí-Sole Associats, S.L. ofereix els seus serveis en aquest camp, amb l'assessorament i la tramitació dels procediments següents:

  • Autorització de les activitats de Fabricació i/o Importació de Productes Cosmètics, Dentífrics o similars i productes d’Higiene o d’Estètica.
  • Revisió de la composició dels productes cosmètics, d'acord amb la legislació vigent.
  • Notificació dels productes cosmètics amb la finalitat de tractament mèdic.
  • Revisió dels dossiers d'informació de productes cosmètics.
  • Revisió dels informes sobre la seguretat de productes cosmètics.
  • Registre de productes dentifricis o similars.
  • Registre de productes d'estètica.
  • Registre de productes d'higiene íntima.
  • Tramitació del Codi Nacional de productes cosmètics per a la comercialització dels mateixos en el canal de Farmàcia.
Oficina Barcelona

Travessera de Dalt, 126 Local E
08024 Barcelona
Tel. + 34 932477844
info@uasolucions.com

Dirección de Facturación
Trav. de Dalt, 134
08024 Barcelona
admin@uasolucions.com
Oficina Lisboa

Rua Andrade, 13
1170-013 Lisboa