Autorització i registre de biocides: desinfectants, desinfectants front Legionella, protectors de la fusta, insecticides, conservants, raticides, rodenticides, atraients, repel·lents, molusquicides, piscicides, avicides, antifongs...

La legislació del sector químic a nivell europeu està en un procés transitori d'adaptació a la nova legislació per complir amb els requisits del Reglament 528/2012 i les modificacions posteriors.

Durant aquest període Urdí-Solé & Associats, S.L. els pot assessorar i tramitar els següents procediments:

Oficina Barcelona
Travessera de Dalt, 126 Local E
08024 Barcelona
Tel. + 34 932477844
Fax: +34 933969078
info@uasolucions.com
Dirección de Facturación
Trav. de Dalt, 134
08024 Barcelona
admin@uasolucions.com
Oficina Lisboa

Rua Andrade, 13
1170-013 Lisboa