Tràmits per la correcta comercialització de productes fertilitzants, adobs i mitjans de defensa fitosanitaria.

Urdí-Solé & Associats, S.L. els ofereix els seus seveis pels següents tràmits:

  • Revisió de l’etiquetatge de productes fertilitzants.
  • Registre d’adobs orgànics, orgànic-minerals i esmenes orgàniques.
  • Sol·licitud de comercialització de mitjans de defensa fitosanitaria.
Oficina Barcelona

Travessera de Dalt, 126 Local E
08024 Barcelona
Tel. + 34 932477844
info@uasolucions.com

Dirección de Facturación
Trav. de Dalt, 134
08024 Barcelona
admin@uasolucions.com
Oficina Lisboa

Rua Andrade, 13
1170-013 Lisboa